Az öngyilkosság, a mértéktelen alkoholfogyasztás és a család szocializációs diszfunkcióinak összevetése a magyar ifjúság körében

Dátum
Szerzők
Gáspár, Edit Amanda
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban különösen fontosnak tartom a családi szocializáció zavarait, az alkoholfogyasztás mértékét és az öngyilkossági hajlandóságot a magyar ifjúság körében vizsgálni, s ezeket a tényezőket a kutatásom és a szakirodalmak alapján összefüggésbe hozni. A mai magyar ifjúság a szociális és negatív társadalmi minták révén kiemelten hajlamos a deviáns viselkedési formák elsajátítására, s konfliktuskezelő stratégiáik között gyakran deviáns és önpusztító magatartási formákat alkalmaznak, ezért a későbbi preventív eszközök kifejlesztésében is kiemelkedő szerepet játszik a szocializáció, alkoholfogyasztás és öngyilkossági hajlandóság összefüggésének vizsgálata. Legfőbb kutatási kérdésem tehát a következő: Az általam kiválasztott két deviáns viselkedésforma és a családi szocializáció zavarai között milyen összefüggések lelhetőek fel a magyar ifjúság körében. A kérdés megválaszolására igyekszem feltárni a témához kapcsolódó releváns szakirodalmakat, valamint saját vizsgálataimmal egészítem ki a kutatást, amelyhez a Magyar Ifjúság 2012 adatbázisát használom.
Leírás
Kulcsszavak
öngyilkosság, alkoholizmus, szocializáció, deviancia
Forrás