Az SKF fejlődése több mint egy évszázad tükrében

Dátum
2009-09-17T06:22:35Z
Szerzők
Ruszki, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban részletesen bemutatom az SKF svéd golyóscsapágy gyár mára már több mint 100 éves történetét az alapítástól kezdve a terjeszkedésen és átalakulásokon át napjainkig. A külső környezetelemzésben az ipari fejlődése, az új innovációk és találmányok, valamint a korabeli gazdaságpolitikai szabályozások ismertetése mind jelentőségteljes abból a szempontból, hogy hogyan hatott, és hat e környezet a cégre. A közgazdaságtani megközelítéseknél külön fejezetet szentelek a csapágyipar történeti bemutatására, a csapágy, mint alkatrészek definiálására, a csapágypiac oligopolisztikus jellemzőinek meghatározására. Megfogalmazom továbbá az ipar közgazdaságtani sajátosságait, valamint a szolgáltatások relevanciáját az iparban működő nagyvállalatoknál.
Leírás
Kulcsszavak
ipar, csapágy, innováció, évszázad, nemzetközi
Forrás