Research of titration curves of red mud samples Vörösiszap minták titrálási görbéinek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Váradi, Renáta
Székely, István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The aluminium demand is increasing worldwide, so the amount of red mud, which produced during the production of aluminium, is constantly increasing, also. The researching of the economical processing of the byproduct has been under way for a long time, but the industrial implementation of recovery technology, that is suitable in all aspects, has not yet been realized. The use of by-products, in addition to reduce the risk of contamination of environmental elements, may be useful for the recovery of valuable metals, which contained therein.
A világ alumínium szükséglete egyre csak fokozódik, így az előállítás folyamata során létrejövő vörösiszap mennyisége is folyamatosan nő. A melléktermék gazdaságos feldolgozására már régóta folynak kutatások, de a minden szempontból megfelelő hasznosítási technológia ipari méretű megvalósítása még nem történt meg. A melléktermék felhasználása amellett, hogy csökkentené a környezeti elemek szennyezésének veszélyét, a benne található értékes fémek kinyerése szempontjából is célszerű lehet.
Kulcsszavak
Forrás