Koszovó, mint új állam létrejöttének egyes kérdései a XXI. századi nemzetközi jogban

Dátum
2011-04-27T10:27:51Z
Szerzők
Molitorisz, Melinda
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
„Most is, mint 600 évvel ezelőtt harc előtt állunk. Ez nem fegyveres harc lesz, bár az sincs kizárva. Most a harc a nemzet felemelkedéséért folyik. Ehhez is bátorság és hősiesség kell.” Szlobodan Milosevics kijelentése jól tükrözi a Szerbiában akkor uralkodó hangulatot. Azóta csillapodni látszanak az indulatok, de a szerbek és az albánok együttélése ma sem felhőtlen. Erre igyekszik megoldást találni a nemzetközi közösség. És habár nincs konszenzus az államok között, valamennyien érintettek a probléma megoldásában. Az államok mellett a legfontosabb szerep a különböző nemzetközi, valamint regionális szervezeteknek jutott, újabban pedig az Európai Unió igyekszik segítséget nyújtani. A dolgozatom célja bemutatni azt a rendkívül bonyolult és összetett konfliktust, amely már hosszú évszázadok óta jelen van Koszovóban, és még most is meghatározó szerepet tölt be a nemzetközi életben. Ezzel összefüggésben vizsgálom azokat az okokat, amelyek végül elvezettek Koszovó függetlenségének kikiáltásáig, valamint annak elismeréséig. Ennek során részletesen kitérek az egyes történelmi és politikai eseményekre, a sokat vitatott NATO beavatkozásra, a nemzetközi igazgatás dilemmáira, továbbá a hágai Nemzetközi Bíróság ugyancsak kétségbe vonható véleményére. Koszovó problémája felveti a népek önrendelkezéshez való jogának az átértelmezését is, ugyanis korábban a gyarmati rendszerrel társították őket. Ez a nézőpont a XXI. században azonban már nem tartható. Más megközelítésbe került a szuverenitás is, az egyre fejlődő államközi kapcsolatok ugyancsak módosították az alapelv értelmezését. Azért esett a választásom Koszovó államiságának vizsgálatára, mert úgy gondolom, hogy az egyik legrégebbre visszavezető ellentét megoldásának lehetünk tanúi, amely egyszerre aktuális is. A téma pedig olyan sokrétű, hogy nemcsak a nemzetközi jogba ad bepillantást, hanem a politikai élet mindennapjaiba, valamint az Európai Unió működésébe is.
Leírás
Kulcsszavak
Koszovó
Forrás