Újonnan szabályozott kereskedelmi szerződések az új Ptk.-ban (lízing, faktoring, franchise), különös tekintettel a faktoring szerződésre

Dátum
Szerzők
Móricz, Marina Marianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az új Ptk. (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) rendkívül jelentős alkotás, mely a monista elv szerint épül fel, azaz mind a kereskedelmi, mind a polgári jogi kapcsolatokat szabályozza. A kódex az egyre növekvő és szélesedő ügyleti paletta miatti kihívások hatására kereskedelmi szemléletűvé vált a kötelmi jog szabályait tartalmazó hatodik könyvében. Dolgozatom három nagy témakörét három olyan kontraktus - franchise, faktoring, lízing - alkotja, melyek rendkívüli népszerűségnek örvendenek mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten. Folyamatos fejlődésük az igényekhez való igazodásnak is köszönhető, egyre növekvő használatuk gyorsaságuknak és rugalmasságuknak is betudható. Nevesített szerződésként való kodifikálásuk jelentőségüket is szemlélteti, azonban a jogalkotás folyamata, majd a kódexben való szabályozásuk számos vitát is eredményezett jellegüknek, változatosságuknak köszönhetően. Dolgozatomban bemutatom a faktoring, franchise és lízing típusú kereskedelmi szerződések kodifikálásának útját, a hatályos szabályozást, a szerződéstípusok fogalmi, tartalmi jellemzőit, illetve a bírói gyakorlatot és a szakirodalom - esetenként kritikus hangú - véleményeit. Dolgozatomban a faktoring szerződésre helyezem a hangsúlyt, erre tekintettel az engedményezés jogintézményét is bemutatom önállóan, illetve a faktoring szerződéssel való viszonyában. A dolgozatban elemzésre kerülő szerződések vonatkozásában a jogalkotással kapcsolatosan felmerült kérdésekre a szakirodalom segítségével, a gyakorlati szempontokra is figyelemmel igyekszek választ találni.
Leírás
Kulcsszavak
faktoring, franchise, lízing, engedményezés, Ptk.
Forrás