A Z- és Y generáció online viselkedésformái közötti különbségek

Dátum
Szerzők
Czegle, Márton
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a z-generáció, és y-generáció közötti online viselkedést mérte fel. A feltételezés az volt, hogy az idősebb generáció online attitűdje jóval szkeptikusabb a fiatalabbakéhoz képest, míg a fiataloké ezzel szemben passzívabb fogyasztást mutat. Továbbá, hogy a fiatalabbak hajlamosabbak aktívabb szerepet vállalni a közösségi oldalakon, míg az idősebb generáció preferálja a passzív felhasználást, és a véleményük magában tartását. Számos módszer került alkalmazásra a kutatás folyamán, azonban ezek közül domináns szerepet játszott a két fókuszcsoportos beszélgetés eredményeinek az összehasonlítása. Ezutóbbi egyaránt történt online felületen, és fizikai térben egyaránt, mindkét generáció képviselői mutattak a dolgozattal kontraproduktív jellegzetességeket. A végső eredményekben hipotéziseim többsége beigazolódott, néhány vizsgálat azonban a vártnál ellentétes eredményeket mutatott ki.
Leírás
Kulcsszavak
generációk, z, y, z-generáció, y-generáció, youtube, online, fókuszcsoport
Forrás