A multimédiás oktatóprogram értékelése, minősítése

Dátum
2006-07-26T14:32:52Z
Szerzők
Dán, Nóra Ilona
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az olvasott információ 10%-át jegyezzük meg hosszabb időre, a hallott információ 20%-át, a látott információ 30%-át, a látott és ugyanakkor hallott információ 50%-át, és ahol cselekszünk is közben, ott 90%-ot. (Gerő 2002: 1) A multimédia jelentőségének hangsúlyozását sokan ezzel az adatsorral kezdik, én is ezt teszem, mert igen figyelemreméltó a tartalma. A számítógépes oktatási anyagok használata napról-napra fokozódik világszerte. Ezeknek az anyagoknak a stílusa a digitalizált kézírásos jegyzetektől a számítógépes dokumentumokon át az interaktív, hipermédia-jellegű online rendszerekig rendkívül változatos. Az informatika nemcsak tantárgyként, hanem alkalmazói környezetként is helyet követel az iskolákban. Hazai és nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy alkalmas multimédiás oktatóprogramok használatával javítani lehet az oktatás hatékonyságát. Fontos kérdés azonban a témával kapcsolatban, hogy vajon milyen is az alkalmas, mondhatni „jó” program, melyek a jóság kritériumai?
Leírás
Kulcsszavak
multimédia, oktatóprogram, programozott oktatás, minőségi szempontrendszer, minőség
Forrás