Quality Development of a New Type Pharmaceutical Formulation Új típusú gyógyszerformula minőségfejlesztése

Fájlok
Dátum
Szerzők
Budai, István
Erdei, Szabolcs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The aims of companies to understand internal and external customer demands in order to improve their existing products and develop new ones. Product development aims at understanding customer demands that may influence the production of the product to be manufactured. As a first step in the process, the customer voice method was used to define demands with measurable parameters. A questionnaire survey was used to prioritise them, which were then compared and ranked using a preference matrix. Within the QFD method, technical parameters influencing the satisfaction of customer demands were determined. A correlation matrix was established and the relationship between the technical parameters was investigated. A competition analysis of technical parameters and customer demands was carried out. From the absolute and relative weights, it is easy to establish the order of the technical parameters, so that the most important parameter in terms of meeting the defined customer demands is the determination of the ratio of raw materials, and important parameters are chemical stability, pharmaceutical formulation and particle size.
A vállalatok célja a belső és külső vevői igények megismerése, azért, hogy ezek alapján fejlesszék meglévő termékeiket és új termékeket fejlesszenek. Termékfejlesztés célja a vevői igények megismerése, amelyek az előállítani kívánt készítmény gyártását befolyásolhatják. A folyamat első lépéseként vevő hangja módszert használva az igényeket mérhető paraméterekkel határoztunk meg. Kérdőíves felmérést alkalmazva meghatároztuk a fontossági sorrendet, majd azokat preferenciamátrixal összehasonlítottuk és rangsoroltuk. A QFD módszeren belül meghatároztuk a vevői igények kielégítését befolyásoló műszaki paramétereket. Korrelációs mátrixot állítottunk fel, vizsgáltuk a műszaki paraméterek közötti kapcsolatot. Elvégeztük a műszaki paraméterek és a vevői igények konkurencia elemzését. Az abszolút és relatív súlyszámokból egyszerűen felállítható a műszaki paraméterek sorrendje, így a meghatározott vevői igények kielégítésének szempontjából a legfontosabb paraméter: az alapanyagok arányának meghatározása, valamint fontos paraméterek: a kémiai stabilitás, gyógyszerforma kialakítás és szemcsenagyság is
Kulcsszavak
pharmaceutical dosage form, quality improvement, floating solid foam drog formula, QFD, gyógyszerformula, minőségfejlesztés, lebegő szilárd habkapszula, QFD
Forrás