A kóros mértékű szorongás gyakoriságának vizsgálata határon túl élő magyarok körében

Dátum
Szerzők
Réz, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja a kóros mértékű szorongás előfordulási gyakoriságának felmérése határon túl élő magyarok körében, melyhez a Kórházi Szorongás és Depresszió Skálának a szorongásra vonatkozó kérdéseit (HADS-A) használtam fel. A dolgozat készítése során a felhasznált irodalmi források segítségével ismertettem a szorongás fogalmát és legfőbb jellegzetességeit, melyek segítséget nyújtanak az alapellátásban dolgozó orvosok számára a szorongó betegek felismerésében. Ezután a szorongásos zavarokhoz tartozó kórképeket mutattam be, mivel ezen kórképek esetén a patológiás szorongás jelenléte kiemelkedő fontosságú. A HADS-A kérdőívek kitöltése Nagytárkányon működő családorvosi praxisban valósult meg. 500 beteg vett részt a felmérésben, melynek eredménye a kitöltők 53,2%-ánál mutatott kóros mértékű szorongást. A nők és a férfiak pontszámaiban jelentős eltérést találtam, a női betegek 2/3-a kapott patológiást szorongást jelző pontot, míg a férfiak csupán 1/3-a ért el hasonló eredményt. Az életkor is befolyással van a szorongás alakulására, a 35 év feletti kitöltők közel 57%-a, míg a 35 év alattiak 46%-a szorong patológiás mértékben a kérdőívek eredményei alapján. A kapott eredmények azt mutatják, hogy rendkívül gyakran fordul meg szorongó beteg a családorvosi rendeléseken, emiatt fontos, hogy a családorvos felismerje az ilyen tünetekkel érkező betegeket, hogy az időben megkezdett terápiával a beteg teljes gyógyulása lehetővé váljon.
Leírás
Kulcsszavak
szorongás, HADS
Forrás