Greywater treatment with oxidative agents Szürkevizek kezelése különböző oxidálószerekkel

Dátum
Szerzők
Ungvári, Csaba
Izbékiné Sazabolcsik, Andrea
Bodnár Bodnár, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
In our research we pretreated synthetically produced greywaters with filtration on various filters, then we treated the samples with oxidative agents. We characterised the quality of greywater samples with several parameters. We investigated these parameters on the untreated, pretreated, and oxidated samples as well. We evaluated the efficiency of the treatments by measuring the characteristic parameters. In addition, we investigated the changes on the filter media’ surface with a scanning electron microscope (SEM). It was shown, that the most effective treatment combination for the greywater’s preparation for reuse is the filtration on silica sand or activated charcoal and silica sand combined filter media, then oxidation with hydrogen peroxide (10 mmol/dm3).
Kutatásunk során szintetikusan előállított szürkevizek változatos szűrőközegeken történő előkezelés utáni oxidatív vizsgáltát végeztük el különböző oxidálószerekkel. A szürkevíz mintákat többféle vízminőségi paraméter mérésével jellemeztük. Ezeket a vizsgálatokat elvégeztük a kezeletlen, előkezelt, illetve az oxidatív kezelés átesett mintákon is. A vízminőségi paraméterek változásainak segítségével következtettünk a különböző kezelések hatékonyságára. Emellett, a szűrőközegekben bekövetkező változások jellemzésére pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) segítségével vizsgáltuk a szűrőközegek felületét a használat előtt, majd azt követően is. A vizsgálataink során kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a fürdővizek újrafelhasználásának céljából a kvarchomokból- vagy az aktív szénből és kvarchomokból álló kombinált szűrőközegen történő szűrés, majd ezt követően 10 mmol/dm3 hidrogén-peroxiddal történő kezelés bizonyult hatékony kezelési megoldásnak.
Kulcsszavak
Forrás