A furoszemid kokristályainak előállítása és szerkezetvizsgálata

Dátum
Szerzők
Jurkinya, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A gyógyszerhatóanyagok polimorfiája, illetve azok kokristályainak előállításának jelentősége hihetetlen mód söpör végig a gyógyszeriparban. Az originális és a generikus gyártók számára is csak előny származhat egy új polimorf módosulat, vagy egy gyógyszerhatóanyag és más biológiailag aktív vagy inaktív anyag együttes kikristályosodásának felfedezéséből. Ezek mellett új alternatív szilárd formákra is megnőtt az igény, hiszen a gyógyszerhatóanyagok fejlesztés szempontjából egyre kedvezőtlenebbekké váltak, a korábban ismert sók, szolvatoformok. A kokristályok pedig mind gyógyszerhatósági, vagy iparjogvédelmi szempontból új választási lehetőséget kínáltak. Ennek tükrében kísérleteket hajtottunk végre furoszemiddel való kokristályok előállítására. A kialakult kristályok szerkezetmeghatározását egykristály röntgendiffrakció és pordiffrakció segítségével végeztük.
Leírás
Kulcsszavak
kokristály, furoszemid, röntgendiffrakció
Forrás