Nagy értékű eszközbeszerzés támogatása döntéselméleti módszerekkel a képalkotó diagnosztikában/nukleáris medicinában

Dátum
Szerzők
Kiss, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Olyan döntéselméleti módszerek bemutatása – előbb általánosan majd egy konkrét példán keresztül –, ahol nem egyszerű választás a cél, hanem az eljárások képesek figyelembe venni a meghatározó, különböző mértékegységgel rendelkező, sokszor anyagi értékében (pénz) nem meghatározható, esetleg nem is mérhető, szubjektív fogalmakat. Az összehasonlítás ezekben a módszerekben a relatív előnyökön, preferenciákon alapul. A döntéselmélet alapfogalmai és a döntéshozó feladatai valamint a döntés, mint folyamat általános szakaszai. Az egyes kritériumok súlyozási lehetőségei, az egyszerű, közvetlen becsléstől, a nagyszámú szempontokra is alkalmazható, sokszor igen időigényes, páros és csoportos összehasonlító eljárásokig. Néhány döntési, döntést támogató módszert bemutatása a leggyakrabban használt csoportosítás szerint: szűrési eljárások, egyszerű döntési-, aggregáló-, rangsoroló módszerek. A módszerek alkalmazása egy konkrét döntési feladatban – „egy PET-CT berendezés beszerzése”. A PET technika ismertetése, annak hazai alkalmazása, helyzete, finanszírozása, a döntési probléma megfogalmazása és megoldása néhány korábban ismertetett döntéselméleti módszerrel. A kapott eredmények alapján a döntési szituáció értékelése.
Leírás
Kulcsszavak
döntés, döntéselméleti módszerek, többszempontú döntéselméleti módszerek, képalkotó diagnosztika, PET-CT
Forrás