Evaluation of cervical cancer prevention policies in East African countries

Dátum
Szerzők
Njuguna, Diana Wangeshi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A méhnyakrák, amely nagymértékben megelőzhető betegség, a kelet-afrikai országokban a nők körében a legtöbb daganatos halálesetet okozza. A szakpolitikák feltérképezése arra szolgál, hogy bizonyítékot szolgáltasson a hatékony beavatkozásokról, és rávilágítson az egészségügyi szakpolitikák szükséges pontosítására. Jogi feltérképezést végeztünk a kelet-afrikai országok méhnyakrák megelőzésére és kezelésére vonatkozó egészségügyi szakpolitikák azonosítása és értékelése céljából. Emellett felmértük az érintett csoportok HPV-fertőzéssel és védőoltással kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit és gyakorlatát Kenya két államában. A jogi dokumentumokat a kormányzati honlapokon, a nemzeti rákkutató intézetek oldalain, valamint a nemzetközi és nemzeti jogi adatbázisokban szisztematikusan kerestük, majd az adatokat a Nvivo12 szoftvercsomag segítségével elemeztük. A minta 24 szakpolitikát, tervet, iránymutatást, törvényt és stratégiát tartalmazott 12 kelet-afrikai országból. A Mombasa és Tana-River államok egészségügyi intézményeiben a HPV elleni vakcinálásban érintett kilenc és tizenhárom év közötti gyermekekkel és a szülőkből, iskolaigazgatókból, közösségi vezetőkből és egészségügyi dolgozókból álló kulcsinformátorokkal készített félig strukturált interjúk adatait tematikusan elemeztük; a QRS Nvivo 12 szoftvercsomag segítségével kódoltuk a felmerülő témákat. A fő megállapítások a következők voltak: kevés a kötelező érvényű irányelv, jelentős az eltérés az irányelvek és a nemzetközi szabványok között legalább négy országban, hiányos szűrési nyilvántartások, és a HPV elleni profilaktikus védőoltás beillesztésének hiánya a nemzeti immunizációs menetrendekbe. A résztvevők jelentős része, különösen a gyermekek, korlátozott ismeretekkel rendelkezik a HPV elleni védőoltásról. A fiúk beoltását a legtöbb résztvevő ellenezte. A szülők és a közösség tagjai a többi csoporttal összehasonlítva nem támogatják a HPV elleni védőoltást. A Tana-River és a Mombasa államokban hasonló mintázatot figyeltünk meg a nem megfelelő ismeretek és az erősen oltásellenes attitűdök tekintetében. Eredményeink rávilágítanak a jog szerepére az egészségügyben, és arra, hogy átlátható jogi és szabályozási eszközökre van szükség a méhnyakrák okozta halálozás további csökkentése érdekében a kelet-afrikai országokban. Kenyában a HPV elleni védőoltással kapcsolatban a közösség aktív részvétele az elsődleges megelőzési stratégiákban elősegítheti a vakcina felvételét, ami a szilárd tudatossággal, a HPV-vakcinával kapcsolatos negatív hiedelmek módosításával és a HPV elleni védőoltás elfogadottságának ösztönzésével érhető el. Cervical cancer, as a largely preventable disease, is the cause of most cancer deaths among women in East African countries. Policy mapping is used to provide evidence on effective interventions and highlight the necessary refinements of health policies. We carried out a legal mapping to identify and assess health policies for the prevention and management of cervical cancer in East African countries. We also assessed knowledge, attitudes, and practice of affected groups towards HPV infection and vaccination in two counties of Kenya. Legal documents were searched uniformly from government websites, national cancer institute sites, and international and national legal databases, then the data were analyzed using the Nvivo12 software package. The sample included 24 policies, plans, guidelines, acts, and strategies from 12 East African countries. From semi-structured interviews from children aged between nine and thirteen years and key informants comprising of parents, head teachers, community leaders and health workers involved in HPV vaccination in health facilities from Mombasa and Tana-River counties we analyzed content thematically and coded for emerging themes using the QRS Nvivo 12 software package. The main findings were: there were few binding policies, a significant discrepancy between the policies and the international standards in at least four countries, patchy screening registries, and a lack of prophylactic vaccination against human papillomavirus incorporation into national immunization schedules. A significant proportion of participants, especially children, have limited knowledge of the HPV vaccination. Vaccination of boys was opposed by most participants. Parents and the community members are not in favor of HPV vaccination, as compared to the other groups. A similar pattern of inadequate knowledge and strongly opposed attitudes was observed in Tana-River and Mombasa. Our findings highlight the role of law in health and the need for transparent legal and regulatory tools to achieve a further reduction in cervical cancer mortality in East African countries. on HPV vaccination in Kenya, active community involvement in primary prevention strategies may promote the uptake of the vaccine which can be achieved by robust awareness, modifying the negative beliefs about HPV vaccine and encouraging the perceptibility of HPV vaccination.
Leírás
Kulcsszavak
Cervical cancer, policy mapping, qualitative study, HPV, HPV vaccination
Forrás