Az NNK Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése 2007 és 2011 között

Dátum
2012-11-19T12:06:59Z
Szerzők
Tóth, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban az NNK Kft.-t gazdasági elemzését végeztem el. Ennek keretén belül kitértem a vagyoni, pénzügyi és a jövedelmezőségi helyzet elemzésére. A vizsgált időszak 2007 és 2011 közé esik.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, gazdasági elemzés, vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmezőségi helyzet
Forrás