Az Mötv. társulási szabályai, az önkormányzatok közös feladatellátásának lehetőségei

Dátum
2014-04-15T14:50:37Z
Szerzők
Sárosi, Adrienn Jolán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A közigazgatás két fő területe az államigazgatás és az önkormányzati közigazgatás. Az önkormányzatok tekintetében a helyi önkormányzatok kiemelkedő szerepe hosszas fejlődés eredményeként nyerte el mai formáját. A helyi önkormányzati rendszer milyensége államonként eltérő, de elmondható, hogy az a közigazgatási rendszer önkormányzat- felfogásának függvényében alakul. Jelenlegi önkormányzati rendszerünk is átesett számos fordulóponton, melyek következtében folyamatosan formálódott. Diplomamunkám témaválasztását is egy ilyen elemi átalakulás indokolta, hiszen a legutóbbi nagymértékű változásra, vagy inkább változtatásra az elmúlt évek „jogszabály- alkotási” láza folyamán került sor. Szakdolgozatomban a 2013. január 1- jén hatályba lépett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, társulásokra vonatkozó szabályanyagát, illetve az önkormányzatok közös feladatellátásának lehetőségeit szeretném hitelesen, releváns információkkal bemutatni. Ehhez azonban szükséges az előzmények taglalása, hiszen a korábbi jelentős korszakváltások, reformok kihatnak az önkormányzati rendszer egészére, így ezáltal a társulások jelenlegi szabályozására is.
Leírás
Kulcsszavak
társulás, önkormányzat
Forrás