Vezetési stílusok egykor és most

Fájlok
Dátum
Szerzők
Szabolcsi, Sára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The throughputs of Management sciences have always been in the middle of interest for its 105 years long history. Analysing the management styles is a prospering and actual scientific approach of leadership research. In the following, I present the throughputs of the researches which are applying this approach: I introduce both the „classical”management style models and the new ones. As for„classical”models, I introduce the decision-making oriented typologies, the personality oriented typologies and the situational leadership theories. By „new”theories I introduce the feminin and masculin management styles, the transactional and the transformational leadership and the participative management style. In the article I summarize the internal and external factors that influence the management style, and the same time introduce the outcomes of researches studying the topic.
A vezetéstudomány eredményeit fokozott érdeklődés övezi 105 éves történelme során. A vezetési stílus vizsgálata egy, a mai napig aktuális megközelítési módja a vezetéskutatásnak. Jelen cikkemben ezen megközelítés eddigi eredményeit adom közre: bemutatom a „klasszikus” vezetési stílusmodelleken túl az új irányzatokat is. A „klasszikus” modellek közül a döntésközpontú, a személyiségközpontú, és a kontingencialista modelleket veszem sorra. Az „új” irányzatok közül bemutatásra kerül a nőies és a férfias vezetési stílus, az üzletkötő és az átalakító vezetés, valamint a participatív vezetési stílus. A cikkben összefoglalom a vezetési stílusra ható külső és belső tényezőket, az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeit is közreadva.
Kulcsszavak
Forrás