LIM kináz-2 expressziójának vizsgálata emlős sejtekben

Dátum
Szerzők
Fodor, Georgina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A LIM kináz-2-1 izoforma szekvenciahasonlóságot mutat a CPI-17 (PP1 inhibitor) PHIN doménjével, de PP1 gátló szerepét ezidáig még nem mutatták ki. Ezáltal felvetődik, hogy a LIM kináz-2 foszfatáz aktivitású fehérje. A vizsgálataink során a LIM kináz-2 fehérjét mutattuk ki különböző emlős sejtekben.
Leírás
Kulcsszavak
expresszió, LIM kináz-2, fehérje, emlős sejt
Forrás