A Nagisz Zrt. ÚMVP Állattartó telepek korszerűsítésére benyújtott pályázatának és a projekt lebonyolításának bemutatása

Dátum
2011-11-28T13:56:19Z
Szerzők
Törös, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkám témája az Európai Unió magyarországi agrártámogatási rendszerének a bemutatása a Nagisz Zrt. egyik nyertes pályázatán keresztül. A célom az volt, hogy átfogó képet adjak a jelenlegi agrártámogatási rendszerről Magyarországon, bemutassak egy jól működő, sikeres vállalkozást, amely kellően fel tudja használni az EU-s forrásokat, továbbá ismertessem, hogy milyen lépéseken kell keresztül mennie a társaságnak egy nyertes projekt lebonyolításához. Célom volt továbbá, hogy megvizsgáljam miért fontos a magyar vállalkozások számára az EU-s támogatások igénybevétele. A dolgozatom irodalmi áttekintését a Közös Agrárpolitika bemutatásával kezdtem, mivel ez az európai integráció legfontosabb, legtöbb problémát felvető területe. Hasonlóan fontosnak tartottam a magyar agrárgazdaság bemutatását az Európai Unióhoz való csatlakozásunk körüli években, hiszen a mezőgazdaság kulcsfontosságú szerepet töltött be a magyar gazdaságban. Ezt követően ismertettem az agrártámogatási rendszert, amelyet három korszakra bontottam. Végül a Nagisz Zrt. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az Állattartó telepek korszerűsítése jogcímen a társaság baromfitelepeire elkészített pályázatát mutattam be esettanulmány formájában. Mindenképp pozitívan értékelhető a projekt, hiszen a fejlesztések következtében a társaságnak sikerült csökkentenie az energia, a javítási, a karbantartási költségeket. Továbbá javultak a minőségi, higiéniás, állatjóléti, környezetvédelmi feltételek, valamint munkalehetőséget biztosított a környéken lakó embereknek. Fontos megjegyezni, hogy a társaság a beruházás megvalósításával eleget tett a jogszabályi követelményeknek, ezáltal biztosítja a versenyképességét és a piaci pozíciójának javítását. Összegségében elmondható, hogy a magyar agrárgazdaság számára nagyon jó lehetőségeket biztosítanak az Európai Unió által nyújtott, pályázati úton elnyerhető támogatások, azonban ezekre nem mindig lehet alapozni. Mindez annak köszönhető, hogy a pályázat kiírása és a pozitív bírálat között akár egy év is eltelhet, továbbá a sikeres bírálat utáni kifizetések is hosszú éveket vehetnek igénybe.
Leírás
Kulcsszavak
agrártámogatás, pályázat, állattartás, projektmenedzsment, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Forrás