A controlling módszertana és gyakorlata az ULT Magyarország Zrt.-nél

Dátum
2010-11-05T11:21:49Z
Szerzők
Paragh, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A rendszerváltást követően minden magyarországi vállalatnak szembe kellett néznie a piacgazdasághoz való alkalmazkodás nehézségeivel. Egy addig ismeretlen fogalom, a piaci verseny, és annak velejárói késztették döntő lépések meghozatalára a vállalati vezetőket. A XXI. században már elképzelhetetlennek tartjuk a kor adta technológiai eszközök nélküli munkavégzést. A globalizációs tendencia azt mutatja, hogy felgyorsult a világ, megsokszorozódott a befogadásra és feldolgozásra váró információ. Az ember a humán erőforrásait a lehető legjobban kihasználva sem képes már megbirkózni ezzel az adathalmazzal. Az informatika és annak hozadékai, a modern vállalati információs rendszerek nyújtanak mindehhez segítséget. Ma már minden művelet gépesített és automatizált, éppen ezért a vállalati tervezés és a controlling tevékenység sem képzelhető el korszerű informatikai támogatás nélkül. A controllingot, mint tervezési rendszert még most sem lehet egyértelműen és egyöntetűen megfogalmazni. Dolgozatom célja, hogy bemutassam a controlling rendszer fogalmáról alkotott elképzeléseket. Az első fejezetben a controlling kialakulását, elméleti alapjait ismertetem röviden. A rendszer értelmezése mellett különbséget kell tennünk a controlling, mint munkakör és maga a controller személye között. Ezt azért hangsúlyozom, mert a kettőt egyáltalán nem szabad összekeverni. A controlling alapvető feladatait képezik a számvitel, azon belül is a vezetői számvitel, a tervezés, ellenőrzés és egy átfogó információs rendszer kiépítése. A vállalati vezetés feladata a stratégiai terv kidolgozása, amelynek az a rendeltetése, hogy irányt mutasson az operatív munkatársak számára a szervezet jövőbeli céljainak elérése érdekében. Az operatív tervezés már sokkal részletesebb képet ad, részletezi a stratégiai működési irányelveket. Tulajdonképpen a számok nyelvére fordítja le a megfogalmazott elképzeléseket. Ezeknek a terveknek a részletezése a controller feladata. A controller hídverő szerepet tölt be a felső vezetés és az operatív munkavégzők között. A megfelelő információkkal felvértezve, a költség- és teljesítményszámítási műveletek után terveket dolgoz ki, mutatószámokat képez és azokat összehasonlítja a fennálló időszaki tényekkel. A részterületekkel folyamatosan egyeztetve tanácsot ad és iránymutatással szolgál az esetleges korrekciók végrehajtásához. Ebben van segítségére a vállalat egészét összefogó vállalati információs rendszer. Mindezen módszertani modellek megvalósulását az ULT Magyarország Zrt. gyakorlati példáján keresztül is szemléltetem. A Zrt. egy amerikai vállalatcsoport nyíregyházi leányvállalata, amely dohány-termeltetéssel, felvásárlással és fermentálással foglalkozik, továbbá alapanyagot biztosít a nagy dohánygyártó cégek számára. Mivel a controlling rendszert mindig az adott vállalat profiljához kell igazítani, ezért elengedhetetlen, hogy a vállalat tisztában legyen az esetleges gyengeségeivel és felbecsülhetetlen értékeivel. Ezt véve alapul, fontosnak tartom, hogy a tisztánlátás érdekében részletezzem a vállalat külső környezetét, nagyságát, szervezeti felépítését, az általa végzett tevékenységet és a controlling rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen információfeldolgozást. A vállalati profilkép kialakítása után részletesen mutatom be magát a controlling rendszert és feladatainak maradéktalan megvalósulását az ULT Magyarország Zrt.-nél, különös hangsúlyt helyezve a tervezésre és a controllingot támogató vállalati információs rendszerre. Mivel nem létezik tökéletes rendszer, ezért az utolsó fejezetben az elmélet és az empirikus tapasztalatok alapján, az eddig megszerzett tudásomat kamatoztatva javaslatot teszek az ULT Magyarország Zrt. informatikai támogató hátterének fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozóan. Az általam tett fejlesztési javaslatokat a vállalatnál érdekesnek és hosszú távon megfontolásra érdemesnek tartották, de a bevezetésükre az elkövetkezendő időszakban még biztosan nem kerül sor. A jelenlegi rendszer pillanatnyilag kielégíti a vállalat igényeit. Annak ellenére, hogy a javasolt módosítások, ahogyan azt a dolgozatomban is kifejtettem, időt takarítanának meg az amúgy is szűkös tervezési periódusból és érezhetően megkönnyítenék, gördülékenyebbé tennék a tervezési folyamatot, mégis jelentős anyagi terheket is rónának a vállalatra. Egy új rendszer fejlesztése rengeteg időt, pénzt és energiát emészt fel. Véleményem szerint, ezt a lépést, a gazdasági válságból éppen csak kilábaló vállalatoknak csupán töredéke engedheti meg magának. Az ULT Magyarország Zrt. esetében az anyavállalat jóváhagyására is mindenképpen szükség van. Nem is beszélve arról, hogy a mostani rendszer felhasználóinak is alkalmazkodniuk kellene az újításokhoz. Az emberek köztudottan idegenkednek a változásoktól és nehezen szakadnak el a jól bevált metódusoktól. Változásra azonban feltétlenül szükség van és lesz is a későbbiek folyamán, mégha az nem is valósul meg olyan könnyen egyik napról a másikra.
Leírás
Kulcsszavak
controlling
Forrás