A stressz a pedagógusok életében. Stresszhelyzetek és vezetői kezelésük a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Szilágyi Dániel Úti Tagintézményében

Dátum
Szerzők
Nyalkáné Harangi, Gabriella Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A pedagógus pálya napjainkban nagy kihívásokkal terhelt, komoly stresszorok hatása által befolyásolt szakmának számít. Ennek a ténynek köszönhetően meglehetősen gazdag szakirodalom foglalkozik a pedagógusokat érő stressz-szel és az azzal való megküzdés hatékony módszereivel. A szakdolgozatom első részében ezen szakirodalom feldolgozásával áttekintem a stressz fogalomkörét, kiváltó tényezőit, hatását a munkahelyi környezetben. Megvizsgálom, hogy mit jelen a stressz a pedagógusok körében, melyek a pozitív stresszforrások egy iskolában és azt, hogy hogyan viszonyulnak a stresszhez a közoktatás vezetők. Ezek után, a dolgozat második részében, saját kérdőíves kutatásom eredményeit elemezve feltérképezem munkahelyem, a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Szilágyi Dániel Úti Tagintézmény tantestületének stresszhelyzetét.Célom, hogy feltárjam, milyen tényezők és milyen mértékben okoznak stresszt a pedagógus kollégák körében. Összefüggést keresek az érzékelt stressz mértéke és a pályán eltöltött idő hossza, valamint a nemi különbözőségek között. Tájékozódni szeretnék a stresszhelyzetek kollektív kezeléséről az intézmény vezetőjével készített interjú alapján. A kapott információk értelmezésével fogalmazom meg végül következtetéseimet.
Leírás
Kulcsszavak
stressz,stresszor,pedagóguspálya,stresszhelyzetek,kollektív kezelés,közoktatás vezetők,
Forrás