Az ózdi vas- és acélipar átalakulásának gazdaságföldrajzi vizsgálata

Dátum
Szerzők
Balog, Fatime
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat Ózd vaskohászatának, több mint 150 éves változásairól szól. Különböző korszakok szerint bontva elemzi a magyar vas- és acélipar változásait, Ózd vas- és acéliparának folyamatait és a település változásait, egészen napjainkig. A dolgozat elején ismertetve van a globális vas- és acélipar változó gazdasági szerepe is a különböző időkben.
Leírás
Kulcsszavak
ipar, Ózd, vas, acél
Forrás