Individuality and social behaviour

Dátum
Szerzők
Fülöp, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Értekezésem központi témája az egyedi fenotípusos különbségek, különös tekintettel az egyedi személyiségre, és a társas viselkedés közötti kapcsolat vizsgálata. Disszertációmban két kérdéskört járok körbe: (i) hogyan befolyásolják az egyedi fenotípusos különbségek a társas viselkedés különféle formáit, illetve (ii) hogyan hat a szociális környezet (a személyiség összetétel szempontjából) a csoportot alkotó egyedekre.
My thesis is centred on the relationship between individual phenotypic differences, with particular emphasis on individual personality, and social behaviour. In my thesis, I investigate two main questions: (i) how are individual phenotypic differences associated with the different forms of sociality, and (ii) how does the social environment (in terms of personality composition) affects group members.
Leírás
Kulcsszavak
personality, fighting ability, producer-scrounger game, melanin signalling, group composition, állati személyiség, kompetitív képesség, kereső-potyázó játszma, melanin alapú színezet, csoportösszetétel, Passer montanus, Passer domesticus
Forrás