Alkotói és fogyasztói szokások a Star Wars fanfiction közösségben

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a fanfictionnel, azaz a rajongói irodalmi alkotásokkal és a köréjük épülő közösséggel foglalkozom. A dolgozat célja, hogy közelebb kerüljek a közösség főbb motivációihoz és megértsem milyen háttérmechanizmusok segítik az ilyen online csoportosulások működését. Manapság szerencsés helyzetben találjuk magunkat, hiszen a transzmediális univerzumok és a participatorikus kultúra jelenségét is számos igazán alapos tanulmány vizsgálta már korábban. Az Internet korszakában azonban mindig gyorsan változik a kulturális színtér, ezért fontos, hogy szemmel tartsuk a rajongói alkotás és az amatőr irodalom területeit is. A fanfiction világa folyamatosan átdolgozza a legfrissebb médiatermékeket, hihetetlen hatékonysággal képes kibővíteni az alapul szolgáló médiauniverzumokat. A dolgozatom alapjául egy kérdőív segítségével folytattam kutatást. A Star Wars franchise az egyik legnépszerűbb multimédia birodalom, továbbá már évtizedek óta a participatorikus kultúra és a rajongói alkotás egyik legnépszerűbb alapanyagaként szolgál. Ezért a sorozat folytatástrilógiája köré épülő fanfiction közösség vizsgálatán keresztül próbáltam közelebb kerülni a napjaink Star Wars rajongói tevékenységei mögött álló motivációkra.

Leírás
Kulcsszavak
Transzmedialitás, Participatorikus kultúra, Fanfiction
Forrás