Intracelluláris kalcium koncentráció-változások vizsgálata nyálmirigyben és vázizomban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A PhD munkám két részre tagolódik: az első részében különböző klorokrezol sztereoizomerek vázizom típusú rianodin receptorra (RyR1) gyakorolt hatását vizsgáltam azzal a céllal, hogy közöttük megtaláljam a legspecifikusabb RyR1 agonistát, ami kísérletekben a koffein alternatívájaként szolgálhat. A másik részében Ca2+ -függő ioncsatornák plazma membránban való elhelyezkedését vizsgáltam parotis acinus sejtekben. Adataink felhasználásával egy új nyálszekréciós modellt alkottunk, amiben a Na+/K+ pumpák K+ -treabszorbeálnak a lumenből, miközben Na+ -t szekretálnak, ami részben kiváltja ahagyományos paracelluláris Na+ szekréciós útvonalat.


The work presented in my PhD thesis divides into two parts: (1) investigating the effect of various chlorocresol stereoisomers, known agonists of the ryanodine receptor of the skeletal muscle (RyR1) in order to find the most specific RyR1 agonist among them as a caffeine alternative and (2) investigating the localization of Ca2+ dependent ion channels in parotid acinar cells. Based on these results, we creted a new model of salivary fluid secretion, where the pump reabsorbs K+ from and secretes Na+ to the lumen, which can partially supplement the paracellular Na+ pathway.

Leírás
Kulcsszavak
rianodin receptor, klorokrezol, acinus sejt, ryanodine receptor, chlorocresol, acinar cell
Forrás