A klinikai gyógyszerészet jogi szabályozottsága és aspektusai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a klinikai gyógyszerészet elhelyezkedését és annak jogi szabályozottságát kívánja bemutatni. Célul tűztem ki a gyógyszerészek szakma kompetenciáinak vizsgálatát, a klinikum területén elhelyezkedésük lehetőségeit. Részletezem a rendeletben meghatározott alap- és szakfeladatok végzésére vonatkozó munkafolyamatok módszertani levelekkel kibővített elvárásait, követelményeit. Bemutatom jelenleg mekkora szerep hárul a gyógyszerészekre a betegjogok érvényesülése során. Mindezek után, mint egészségügyi dolgozó jogai és kötelezettségei kerülnek górcső alá. Végezetül összegzem és megfogalmazom a klinikai gyógyszerészettel kapcsolatos szabályozásokkal szemben támasztott elvárásaimat és javaslatot teszek azok bővítésének szükségességére.

Leírás
Kulcsszavak
klinikai gyógyszerészet, gyógyszerészet, betegjogok, OGYÉI módszertani levelek
Forrás