Királis izokromán és akridán származékok előállítása és sztereokémiai vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A doktori munkám során optikailag aktív 1,3-diszubsztituált izokromán származékokat és kondenzált O,N-heterociklusokat állítottunk elő gyűrűzárási reakciókkal és az idegsejtvédő, gyulladáscsökkentő és acetilkolin-észteráz gátló hatásukat és kiroptikai sajátságaikat vizsgáltuk.


During my doctoral work, we synthesized optically active 1,3-disubstituted isochroman derivatives and condensed O,N-heterocycles by ring closure reactions and investigate their neuroprotective, anti-inflammatory, and acetylcholinesterase inhibitory effects as well as their chiroptical properties.

Leírás
Kulcsszavak
királis, izokromán, akridán, chiral, isochroman, acridan
Forrás