„…ennek utána executor commissariusok nem lesznek” Korrupció Biharban, avagy a megszüntetett adóvégrehajtói hivatal

Dátum
2017
Szerzők
Szálkai, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
„Szegény contribuens ember sem vármegye, sem militaris, sem földes uraság tisztjeinek semminemű ajándékkal nem tartozik, melyet jól elméjére kell adni…” – írja Baranyi Miklós Bihar vármegye váradi járásának főszolgabírája 1771. januárjában, majd azért hozzáteszi: „egyéb iránt ami Istené Istennek, ami a királyé a királynak, ami a földes úré a földes úrnak kell adni serényen és zugolódás nélkül.” Az idézet rávilágít arra a problémakörre, ami jelen forrásközlés apropóját adja, azaz az adószedés szükségességét és az ehhez kapcsolódó folyamatokban – úgy tűnik időről-időre szükségszerűen újból – előforduló hivatali korrupció témakörét.
Leírás
Kulcsszavak
hivatali korrupció, adószedés
Forrás