Leadership és menedzsment

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja bemutatni, hogy a vállalatokon belüli vezetési elképzelések milyen fejlődési utat jártak be és jelenleg mely elméletek és szabályok szerint történik a világban és Magyarországon. Ennek meghatározásához kiváltképpen történeti módszert alkalmaztam, továbbá figyelembe azokat a tanulmányokat, amelyek eligazítást nyújtanak a vezetői csoportok között. A fogalmi meghatározásokat követően időrendben áttekintettem a fejlődési szakaszokat, majd rendszertanilag elhelyeztem a vezetői csoporttípusokat. A történelem folyamán mindig igyekeztek meghatározni, hogy milyen a jó vezető, amely a mai napig nyitott kérdésként szerepel. A leadership és menedzsment meghatározása nem egyszerű feladat, de dolgozatomban erre tettem kísérletet. Igyekeztem bemutatni történeti kialakulásukat, részletesen elemztem a vezetési szerepeket, feladatokat és személyiségi jegyeket, továbbá kitértem a vezetéssel kapcsolatos értékek és kulturák jelentőségére, a vezetői időgazdálkodásra, a magyarországi szabályozásra és helyi elvárásokra. Ahogy a későbbiekben is hangsúlyozni fogom, mindkét szó vezetést jelent, viszont a leadership jóval újabb fogalom, amire a kilencvenes évek szakirodalma kezdett nagyobb figyelemet fordítani. Korábban csak veleszületett készségként említették és arisztokratikus, elitista képességként kezelték, ami valakiben vagy megvan vagy nincs. Manapság pont ellenkező tendencia jellemző. A menedzsment tudományága került háttérbe, sok vezető inkább arra törekszik, hogy minél hatékonyabban, minél elkötelezettebben, kevesebb erőforrással valósítsa meg a céljait, és a menedzsmenttel, vagyis a célok definiálásával, az akciótervek kidolgozásával, a feladatok felelőseinek eldöntésével és a határidők kijelölésével kevesebbet foglalkozik. Jelenleg az agilitás a leader kulcsképessége, hiszen az állandó könyezeti változásokra gyorsan kell reagálni és szükséges, hogy a vezető mindig rendelkezzen olyanfajta kíváncsisággal, ami előrébb viszi. Emiatt is mutattam be az elméletek gyakorlati alkalmazását egy gyakorlati példán keresztül, ezentúl külön fejezetben kitértem a jelenkor elvárásaira.

Leírás
Kulcsszavak
leadership, menedzsment, vezetés, motiváció, időgazdálkodás
Forrás