A társadalmi felelősségvállalás ismertsége

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban kérdőíves kutatást végeztem amelyben arra voltam kíváncsi, hogy a kitöltők ismerik-e a társadalmi felelősségvállalás fogalmát, valamint hogy ennek ismeretében mennyire vásárolnak tudatosan.

Leírás
Kulcsszavak
kutatás, CSR, társadalmi felelősségvállalás, tudatos vásárlás
Forrás