bZIP típusú transzkripciós faktor deléciós mutánsok transzkriptomikai vizsgálata Aspergillus nidulansban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Azért, hogy jobb betekintést nyerjünk az AtfA és AtfB bZIP típusú transzkripciós faktorok szerepébe Aspergillus nidulansban a atfA, atfB és atfAatfB géndeléciós mutánsokkal transzkriptom vizsgálatokat végeztünk. A transzkriptomikai adatok elemzésével arra kerestük a választ, hogy ez a két transzkripciós faktor hogyan hat az A. nidulans egyedfejlődésére, így a micéliumok növekedésére és a sporulációra stresszmentes és oxidatív stressznek kitett körülmények között.

Leírás
Kulcsszavak
Aspergillus nidulans, bZIP, transzkriptomika
Forrás