És bennem most száz élet kergetőz - Az ontikus egzisztenciaanalízis módszertanának gyakorlati alkalmazása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Műhelymunkámban az értelmesen megélt élet jellemzői után kutatok (engedélyszám: UD-IP-2019/155.), melyhez az elméleti alapot az egzisztenciális pszichológia, és elsősorban Victor E. Frankl és Irvin D. Yalom munkássága adja. A vizsgálatban 65 év feletti embereket kérek meg arra, hogy félig strukturált, narratív interjú keretében meséljenek az életükről, legfontosabb élményeikről. Ezen korosztály elbeszéléseiből reményeim szerint olyan kerek egész életutakat ismerhetünk meg, melyeket elemezni lehet Frankl ontikus egzisztenciaanalízise segítségével, az egzisztenciálék (a szellemiség, szabadság, felelősség) dimenziójában, az értelemkeresés, értelemtalálás és értelemmegvalósítás (a „munka – társas kapcsolatok – szenvedés” témaköreiben), a hármas érték-kategória (alkotás, élmény, beállítódás) és a Yalom szerinti végső félelmek (a halál, a szabadság, az elszigeteltség, értelemnélküliség) tekintetében.

Leírás
Kulcsszavak
egzisztenciális pszichológia, Értelemkeresés
Forrás