Analysing the possible connection between Dark Triad personality traits and ethical attitudes of university students

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
In our paper we examined the possible connection between the Dark Triad personality traits and ethical attitudes among university students. The analysis of both topics has become the focus of interest in the past decades. Researchers consider the impact of many factors in the background of ethical attitudes and behavior. Among other things, personality is also a potential factor. The Dark Triad personality means the coexistence of the socially undesirable narcissism, Machiavellianism and psychopathy. Such people are characterized by self-love, aggression, the lack of guilt or conscience, so they are less likely to have ethical attitudes. In our research, this connection was examined by a questionnaire survey conducted among first year students of University of Debrecen Faculty of Natural Sciences and Technology and Faculty of Economics and Business. Respondents completed the validated Dirty Dozen questionnaire which was developed to measure Dark Triad personality and a questionnaire adapted from Lozier's research in which respondents were asked to evaluate school situations whether they are ethical or unethical and to what extent they are unethical. In our research, we were looking for significant relationships between the strength of the Dark Triad characteristics and the ethical judgment of situations. We also analyzed the differences between men and women and students of the two faculties.
Írásunkban a Dark Triad (Sötét Hármas) személyiségvonások és az etikai attitűdök lehetséges kapcsolatát vizsgáltuk egyetemi hallgatók körében. Mindkét témakör elemzése az érdeklődés központjába került az elmúlt évtizedekben. A kutatók az etikai attitűdök és magatartás hátterében számos tényező hatását vizsgálják. Többek között a személyiség is egy lehetséges befolyásoló tényező. A Dark Triad személyiség a társadalmilag nem kívánatos nárcizmus, machiavellizmus és pszichopátia együttes erős jelenlétét jelenti. Az ilyen embereket az önimádat, agresszivitás, bűntudat, vagy lelkiismeret hiánya jellemzi, így feltételezésünk szerint kevésbé rendelkeznek etikus attitűdökkel. Kutatásunkban ezt az összefüggést vizsgáltuk a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar zömében első éves hallgatói körében végzett kérdőíves felméréssel. A válaszadók kitöltötték a Sötét Hármas mérésére kidolgozott validált „Dirty Dozen” kérdőívet, valamint a Lozier kutatásaiból adaptált kérdőívet, amelyben iskolai szituációkról kellett a válaszadóknak nyilatkozni azok etikus, vagy nem etikus voltáról, illetve az etikátlanság mértékéről. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy van-e szignifikáns kapcsolat a Sötét Hármas jellemzők erőssége és a szituációk etikai szempontból történő megítélése között. Megvizsgáltuk a férfiak és nők, illetve a két kar hallgatói közötti különbségeket is.
Kulcsszavak
Forrás