Élelmiszer-gazdasági vállalatok környezettudatos magatartásának vizsgálata

Dátum
2009-01-19T07:14:40Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ ILLETVE ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI

 1. Dolgozatom újszerű eredményének tartom a környezettudatos magatartás egyéni és szervezeti szinten történő lehatárolásával és a két dimenzió együttes értelmezésével a környezettudatos magatartás vállalati szinten történő újramodellezését.

 2. Dolgozatom újszerű eredményének tartom a vállalatok uralkodó közgazdaságtani irányzatokon nyugvó hagyományos elméleteinek, valamint vállalatetikai megközelítésen alapuló, az ökológiai korlátokat, a természet önértékét és a társadalmi normákat is magába foglaló vállalatelméletek kritikai összehasonlító vizsgálatát.

 3. Disszertációm fontos eredményének vélem az elmúlt három évtizedben megjelenő ökológiai szempontokat messzemenően érvényesítő marketingtevékenységnek, legújabb marketing irányzatok – integratív ökomarketing, fenntartható fejlődés marketingje – fejlődésének bemutatását, valamint ezekhez kapcsolódó stratégiáknak és marketing-mix eszközöknek elméletben és gyakorlatban történő alkalmazásának, újszerűségének a bemutatását.

 4. Jelentős eredménynek tartom a magyar élelmiszer-gazdasági vállalatok környezettudatos magatartásának megvalósítását és kinyilvánítását szolgáló menedzsment eszközök nemzetközi, hazai és ágazati szintű elemzése során kapott eredményeket.

 5. Újdonságnak tartom a külföldi multinacionális élelmiszer-gazdasági vállalatok és azok hazai leányvállalatainak online fenntarthatósági marketingjének összehasonlító vizsgálata során kapott eredményeket, különös tekintettel a cégek honlapjain nyilvánosságra hozott, vállalt kötelezettségek, és az elvárásoknak való megfelelés érdekében tett intézkedések vizsgálatára.

 6. Disszertációm eredeti és új eredményének tartom, az Észak-alföldi régió élelmiszer-gazdasági vertikumába tartozó vállalatok körében végzett kérdőíves felmérésemet és annak statisztikai módszerek alkalmazásával kapott eredményeit, mely a Régió árbevétel szerinti első 134 élelmiszer-gazdasági vállalatának környezet iránti érzékenységét tükrözi. NEW SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF THE DISSERTATION

 7. In my thesis I consider the following a novel result: I re-modelled the environmental-conscious attitude on company level by determining environmental conscious attitude on individual- and company-level and the common interpretation of the two dimensions.

 8. Another novel result of my study is a critical comparative analysis of traditional theories of companies based on prevailing economic tendencies and other corporate theories based on company ethics, taking ecological restrictions, the face value of nature and social norms into account.

 9. Another important result of my dissertation is the presentation of marketing activities significantly considering ecological aspects that have appeared in the past three decades and that of the development of the latest marketing tendencies – integrative eco-marketing, the marketing of sustainable development. I also present the application of strategies and marketing-mix means in theory and practice.

 10. I also regard the results from the international, national and sector analysis of management means for realizing and publicizing the environmental-conscious attitude of food economy companies remarkable.

 11. I reckon that the results from the comparative analysis of online sustainable marketing of foreign multinational food economy companies and their Hungarian subsidiaries are also novelties, especially the study of commitments published on company websites and their provisions for meeting requirements.

I suppose the questionnaire survey of my dissertation carried out among the food economy companies of the North-Plain Region and the results from it via statistic methods are authentic and new; they reflect the environmental sensitivity of the first 134 – according to revenue – food-economy companies of the Region.

Leírás
Kulcsszavak
környezettudatos magatartás, re-modelled the environmental-conscious attitude on company level
Forrás