THC-metabolit kimutatás vizeletből különböző elválasztás technikai, valamint detektálási módszerek alkalmazásával

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Járványvédelmi és Tudományos Kutató Intézet Droganalitikai Laboratórium műszerparkjának fejlesztése és bővítés lehetővé tette az eddig alkalmazott vizelet 11-nor-9-karboxi-Δ9-THC tartalom meghatározási módszer felülvizsgálatát, gyorsabb és költséghatékonyabb technikák kidolgozását. A dolgozat ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit és az új módszerek validálását mutatja be, valamint az eredmények alapján a Laboratórium számára legkedvezőbb lehetőség/lehetőségek kiválasztására tesz javaslatot. Az alkalmazott mintaelőkészítési módszer lúgos hidrolízist követő folyadék-folyadék extrakció, majd gázkromatográfiás technikák esetén származékképzés, folyadékkromatográfiás technika esetén oldószercsere, a műszeres mérési technikák GC-MS, GC-MS/MS, valamint HPLC-MS/MS. A validálás során végeztünk linearitásvizsgálatot, mérőrendszer alkalmassági tesztet, vizsgáltuk a precizitást és a pontosságot. Meghatároztuk a kimutatási és meghatározási határt, a mérési tartományt, vizsgáltuk a szelektivitást, az oldatstabilitást és a zavartűrést. Az eredmények kiértékelését követően elmondható, hogy a mindhárom új módszer megfelel a validálás során támasztott követelményeknek, tehát alkalmas THC-metabolit meghatározására vizelet mátrixból. Azokban az esetekben, melyekben a cél a minél gyorsabb eredményszolgáltatás a HPLC-MS/MS, amikor a költséghatékonyság a fontos a GC-MS, vagy a GC-MS/MS technika alkalmazása javasolt.

Leírás
Kulcsszavak
THC, GC-MS, GC-MS/MS, HPLC-MS/MS, validálás
Forrás