Transzkripciós faktorok és DNS közti kapcsolat vizsgálati módszereinek áttekintése és a kromatin immunprecipitáció módszer gyakorlati bemutatása

Dátum
2013-05-25T15:23:32Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom során a DNS-fehérje interakciók vizsgálatával foglalkoztam. Irodalmi adatok alapján bemutattam ezen vizsgálatokhoz szükséges módszerek működési elveit. Kromatin immunprecipitációt végeztünk hiszton poszttranszlációs módosítások és transzkripciós faktorok DNS-hez való kötődésének vizsgálatára. Ezen vizsgálatok és jövőbeli terveink okán megismerkedtem a Sox transzkripciós faktorokkal, a Sox trióval (Sox5, 6, 9), különösen a porc differenciációban betöltött szerepükre fektetve a hangsúlyt.

Leírás
Kulcsszavak
kromatin immunprecipitáció, Sox transzkripciós faktorok, DNS-fehérje interakciót vizsgáló módszerek, porc differenciáció
Forrás