Líneáris egyenletrendszerek iteratív megoldása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban néhány lineáris egyenletrendszert megoldó algoritmust mutattam be. Foglalkoztam a direkt módszerekkel és az iteratív megoldásokkal. Röviden kitértem arra is, hogy az iteratív módszereket főleg nagy méretű, kevés nem nulla elemet tartalmazó mátrixok esetén használják, melyek igen gyakran keletkeznek a műszaki- vagy gazdasági feladatok megoldása során.

Leírás
Kulcsszavak
líneáris, iteratív
Forrás