Motivációs eszközök a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei ÖnkormányzatJósa András Korházában

Dátum
2007-01-09T12:33:22Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám témája a munkavállalók ösztönzése a Jósa András Kórházban. A dolgozat a motiváció fogalmának és a főbb motivációs elméletek bemutatásával kezdődik, kitérve arra, hogy ezek milyen módon nyilvánulnak meg az általam vizsgált intézményben. Majd a gyakorlatban alkalmazott motivációs eszközök ismertetése következik, konkrétan a motivációs technikák, az ösztönzési rendszer, valamint az ezeket támogató teljesítményértékelési rendszer. Részletesen elemzem, hogy ezek az eszközök hogyan nyilvánulnak meg a Jósa András Kórházban. A dolgozat végén pedig összegzem a dolgozat mondanivalóját, valamint saját tapasztalataimat.

Leírás
Kulcsszavak
motiváció, motivációs eszközök, ösztönzés, kórház, közintézmény
Forrás