A II. világháború tanításának lehetőségei

Dátum
2014-01-08T12:38:42Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az általános iskolai történelemoktatás egyik szegmensét vizsgálom: második világháború tanításának különböző lehetőségeit. A téma különböző jellegű lehetséges iskolai interpretációit elsősorban néhány a jelenlegi tanrendszerben használt tankönyv kritikai elemzésével és összehasonlításával próbálom megragadni. Úgy gondolom, egy ilyen jellegű elemzés nem nélkülözheti, hogy lefektessem azokat az elveket, amik a tankönyv összehasonlítás alapját képzik értelmezésemben. Egy összefüggő témakört ragadtam ki a sok közül, de ennek különböző prezentációi nagyon sok dologról tanúskodhatnak. Nemcsak a téma megközelítéseit tükrözik, hanem jóval általánosabb szinten tanúskodnak a különböző uralkodó történelemfelfogási képekről, annak reprezentációiról, amiket szintén szeretnék bemutatni, hacsak érintőlegesen is. A többszempontú elemzésnek alávetett témakör komoly népszerűségnek örvend nemcsak a diákok, hanem az idősebb korosztály berkein belül is. Ez több dologgal is magyarázható lenne, de minden bizonnyal összefügg azzal az óriási mennyiségű médiummal is, ami a II. világháborúval foglalkozik valamilyen megközelítésben. Úgy gondolom, az ezek adta lehetőségeket mindenképp érdemes kihasználni a tanításkor is, még érzékletesebbé téve így a szemléltetést, de ezzel még részletesebben fogok foglalkozni a dolgozatban.

Leírás
Kulcsszavak
világháború, Tanítás
Forrás