Nyelvi- kommunikációs készségek fejlesztési lehetőségei 5 éves korú gyermekeknél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az öt éves korú gyermekek nyelvi-, kommunikációs készségeinek sajátosságait, elmaradásukból eredő hátrányokat, és azok kompenzációs lehetőségeit tárja fel. A bemutatott célirányos képességfejlesztő terápia a később, iskolás korban kialakuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek prevenciójának eszköze. A SZÓL-E szűrőeljárás ismertetése mellett az adott kistérség gyermekpopulációjában lefolytatott vizsgálat eredményeire alapozva mutatom be az egyes kommunikációs készségekre ható problématípusokat, illetve a hátterükben rejlő tényezőket. A szűrés eredményeire felépített képességfejlesztés tervezésének, menetének bemutatását terápiás tapasztalataimból merítve, a nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciahatáraihoz igazodva valósítottam meg. A nyelv-és beszédfejlesztés részét képezi a testtudat, téri-idői orientáció, auditív- vizuális percepció, szókincs, grafomotorium, és a fonológiai tudatosság fejlesztésére irányuló pedagógiai tevékenység. A dolgozat összegzéseként megállapítást nyer, hogy a kommunikációs készségek óvodás korban történő fejlesztése, hatékonyan képes a szociokulturális környezetből eredő hátrányokat kompenzálni, így adva a kisgyermek kezébe az iskolai sikeresség kulcsát.

Leírás
Kulcsszavak
SZÓL-E szűrőeljárás, Nyelvi- kommunikációs készségek, Nyelv-és beszédfejlesztő terápia
Forrás