A szabálytalan gyalogosviselkedés vizsgálata a jaywalking megítélése és a Big Five személyiségvonások alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szabálytalan gyalogosközlekedés több áldozatot szed hazánkban, mint a legtöbb halálozási típus. Dolgozatom célja a KRESZ-nek nem megfelelő viselkedésmódok vizsgálata a gyalogosok körében a személyiségdimenziók és a jaywalking-ról alkotott attitűd alapján. A korábbi kutatások számos befolyásoló tényezőt sorakoztatnak fel, amelyek hatással van a szabálytalan közlekedésre. Ilyenek a nem, a kor és a szeméyiségdimenziók is. Vizsgálatom során ezekre térek ki.

Leírás
Kulcsszavak
Gyalogosközlekedés, Közlekedés, Jaywalking, Big Five
Forrás