Közlekedési bűncselekmények

Dátum
2008-06-04T13:48:20Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban foglalkozom a közlekedési bűncselekmények történetével, a jogi szabályozásuk kialakulásával, a jelenlegi jogi szabályozással – e körben széles körű tényálláselemzést is végeztem, a hatályos bírósági gyakorlat áttekintésével egyidejűleg, Legfelsőbb Bírósági ítéletek alapulvételével. Külön fejezetet szenteltem annak, hogy az Európai Unió e körben végzett programjait és eredményeit ismertessem. Dolgozatom megírásának célja az, hogy az eddig – úgy hazai, mint uniós szinten elért eredményeket összegezzem, egyben a jelenlegi jogi szabályozást megismertessem – sőt, lehetőség szerint javaslatokat is tegyek esetleges jobbítás, a nagyobb hatékonyság elérése érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
szabályozás története, egyes bűncselekmények
Forrás