Indokolt újraszabályozás? A jogos védelem új szabályainak alkalmazhatósága az ítélkezési gyakorlatban

Fájlok
Dátum
2020-02-20
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

In the history of the regulation of self-defense, Act C of 2012 has resulted in the most substantial change. The greatest innovation in the act is the introduction of the situational self-defense, which creates an irrebuttable presumption that the unlawful attacks carried out under certain circumstances shall be considered as attacks against life. The new regulation has been criticized a lot, mostly because there are fears that the new rules of law will be misused. Through the case-law of the Supreme Court relating to self-defense in the last ten years, this study intends to reveal whether it was justified to include the situational self-defense in the new law or whether the concerns in connection with situational self-defense can be considered legitimate.


A jogos védelem egyike jogunk legrégebbi s legnagyobb hagyományokkal rendelkező jogintézményeinek. jogos védelemre vonatkozó szabályokat már Szent István király törvényeiben is találhatunk, majd e jogintézmény részletes szabályozást nyert a tripartitumban, valamint az 1843-as javaslatban is. Jelen munkában a jogos védelemnek a 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.) által hozott újításait vizsgálom abból a célból, hogy az ítélkezési gyakorlatot is figyelembe véve választ kaphassak arra a kérdésre, hogy egyáltalán indokolt volt-e a jogintézmény új Btk. szerinti újraszabályozása.

Leírás
Kulcsszavak
szituációs jogos védelem, a szabályozás kritikája, 4/2013. BJE, új büntető törvénykönyv, jogos védelem, self-defense, Act C of 2012, irrebuttable presumption, critics of the regulation, 4/2013. BJE
Forrás
Pro Futuro, Évf. 7 szám 2 (2017) , 129-147
Gyűjtemények