A vágócsirke hizlalás naturális és ökonómai hatékonyságának vizsgálata adott vállalkozás példáján keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az egyre növekvő népességnek köszönhetően megnőtt a világ állati eredetű fehérje iránti kereslete, azon belül is a hús iránti kereslet. A növekvő igény kielégítésére a baromfiágazat lesz a legmegfelelőbb.Dolgozatom célja egy korszerű magyarországi brojler hizlaló telep naturális mutatóinak alakulásának vizsgálata volt. Fő célkitűzésem, hogy ezeken a mutatókon keresztül bemutassam, hogy az ökonómiai hatékonyságra befolyással vannak a naturális hatékonysági mutatók alakulása. Vizsgálataim során primer és szekunder adatgyűjtést végeztem. A dolgozatomban rávilágítottam, hogy az ökonómiai hatékonyságra hatással vannak a naturális hatékonysági mutatók.

Leírás
Kulcsszavak
baromfi, naturális hatékonyság, ökonómia
Forrás