STATUE INAUGURATION SPEECH – PROF. DR. GÁBOR SZABÓ

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Absztrakt
Leírás
In October 2020, a statue was unveiled at the University of Debrecen's clinical campus in honour of Prof. Dr. Gábor Szabó, who played a pioneering role in the organisation of medical biology and later medical genetics education in Debrecen and Hungary. The personality of the professor, his main research results and international recognition were mentioned by one of his former students in his speech.
2020 októberében a Debreceni Egyetem klinikai telepén szobrot avattak Prof. Dr. Szabó Gábor tiszteletére, akinek úttörő szerepe volt a az orvosi biológia, majd orvosi genetika oktatásának debreceni és hazai megszervezésében. A professzor személyiségét, legfőbb kutatási eredményeit és nemzetközi elismertségét egyik volt tanítványa elevenítette fel beszédében.
Kulcsszavak
University of Debrecen Gábor Szabó statue inauguration, Debreceni Egyetem Szabó Gábor szoboravatás
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények