A fenntartható termékek fogyasztói és vállalati megítélésének kvalitatív elemzése a játékiparban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság fontossága, a körkörös gazdaság megvalósíthatósága, a témakör jelenleg a fiatal generációk figyelmét is élvezi. Kutatásom során általános célkitűzésem volt megvizsgálni a fogyasztói, illetve vállalati attitűdöket a fenntarthatóság, környezettudatosság kapcsán a játékiparra koncentrálva, melyet különböző véleményfeltáró elemzési módszerek alkalmazásával végeztem el. Szekunder kutatásom során arra kerestem választ, hogy mikor vált a műanyag a játékipar alapvető nyersanyagává, mely játékgyártó vállalatok tesznek fenntarthatósági lépéseket, illetve röviden elemeztem a fő piacvezető vállalatokat a fenti szempontok szerint. Kutatásom kitért továbbá arra az újkeltű jelenségre is, miszerint a fiatalabb generációk – az Y és Z generáció – számára meghatározó tényező a környezettudatosság a fogyasztói döntéseik kapcsán. Primerkutatásom folyamán netnográfiai elemzést végeztem az online közösségek témakörhöz kapcsolódó véleményeinek feltárására, majd a kapott eredmények alapján fókuszcsoportos interjú segítségével vizsgáltam a fogyasztói döntések mögött rejlő ok-okozati kapcsolatot. Végül mélyinterjút folytattam egy fenntarthatóság iránt elkötelezett fogyasztóval, illetve szakértői interjú keretében öt debreceni játéküzlet képviselőjével is lehetőségem nyílt elemzést folytatni.

Leírás
Kulcsszavak
fenntarthatóság, játékipar, Y generáció, környezettudatosság
Forrás