A testi fenyítés szerepe a gyermeknevelésben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomtémája a gyermeknevelés, ezen belül a szülők gyermeknevelési módszerei és a testi fenyítés szerepe a gyermeknevelésben. Célja, hogy betekintést nyújtson a szülők nevelési módszereibe, illetve megvizsgálni hogyan viszonyulnak a testi fenyítés használatához. A szakirodalom áttekintésével a család és a nevelés fogalmi hátterét tekintem át, kiemelve a család szerepét a gyermekéletében és fejlődésében. Részletesen bemutatom a testi fenyítés és a bántalmazás fogalmi kereteit jogi és szociológiai szempontból, összefoglalva a hazai és nemzetközi kutatások egy részének eredményeit ezen a területen. Bemutatok egy olyan szolgáltatást, amely segíthet a szülőknek kompetenciáik fejlesztésében a gyermeknevelés területén. A dolgozat második részében a feltáró kutatásomban, arra keresem a választ, hogy milyen módon fegyelmezik és jutalmazzák a szülők gyermekeiket és mi a véleményük a testi fenyítés alkalmazásáról a nevelés során. Arra is szerettem volna választ kapni, hogy honnan informálódnak a szülők mikor tanácstalannak érzik magukat a gyermeknevelés során. A kérdések megválaszolásához félig strukturált interjúkat készítettem édesanyákkal. A kutatás eredményeiből kiderül, hogy a legtöbben a gyerekek fegyelmezése céljából a jutalmazás és büntetés valamilyen formáját alkalmazza. A büntetések közül is leginkább a megvonást preferálják. A testi fenyítést, bár sokan saját gyermekkorukban is tapasztalták elítélik és nem büntetik fizikailag a gyermeket.

Leírás
Kulcsszavak
család, nevelés, nevelési stílus, testi fenyítés
Forrás