A Magyar Posta Zrt. társadalmi felelősségvállalása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Záródolgozatom témája a CSR vagyis a társadalmi felelősségvállalás. Manapság egyre jobban elvárt, és a vállalatok is egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy működésük során a társadalom és a környezet érdekeit is szem előtt tartsák. A CSR megvalósulását a Magyar Posta Zrt. példáján keresztül mutattam be. A dolgozatom első fejezetében bemutatom a Magyar Posta Zrt. történetét és piaci helyzetét. Ezután a vállalati társadalmi felelősségvállalásról fogok szót ejteni, majd a fenntarthatóságot vizsgálom a Magyar Posta Zrt.-nél. Dolgozatomban kitérek arra, hogy a vállalat milyen lépéseket tesz a munkavállalóinak jóléte érdekében, majd a környezetvédelem iránt tett intézkedéseket veszem számba.

Leírás
Kulcsszavak
CSR, felelősségvállalás, Magyar Posta Zrt.
Forrás