A nők munkaerő-piaci helyzetének alakulása, különös tekintettel az őket ért diszkriminációra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mai világban, sajnos egyre gyakrabban szembesülünk azzal a munkaerő-piacon, hogy különbséget tesznek férfiak és nők között, mind bérekben, mind foglalkozásokban és pozíciókban. Azonban mindennek az alapja a foglalkoztatási arányban rejtőzik, mivel hogy a történelem során a női munkaerő-létszám mindvégig alulmaradt a férfiakéhoz képest. Ezen tényállás hátterében számos indok húzódhat, köztük a manapság igen sokakat foglalkoztató diszkrimináció jelensége is, mely ugyanúgy érvényesülhet a nemek között. Dolgozatom keretén belül azokra a kérdéskörökre kerestem a válaszaszt, hogy hogyan alakult a nők gazdasági részvétele az elmúlt harminc évben, milyen tényezők befolyásolhatják az alacsony foglalkoztatottságukat, illetve, hogy valóban diszkriminációra vezethető e vissza a nők és férfiak között kialakult, a munkaerő-piacon is érzékelhető különbségek. Ezen kérdéskörök elemzéséről pedig szakirodalmi feltárás keretében olvashatunk majd e jelenlévő dolgozatban.

Leírás
Kulcsszavak
munkaerőpiac, foglalkoztatás, nők, diszkrimináció
Forrás