A kínai működőtőke-befektetések szerepe a világgazdaságban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban Kína működőtőke-befektetéseinek motivációit, a befektetésekkel kapcsolatos érdekeket és egyéb tényezőket vizsgáltam. A dolgozat szerkezetét tekintve először a működőtőkével kapcsolatos elméleteket foglalom össze röviden, majd az FDI-vel kapcsolatos globális trendeket jellemzem, ismertetem röviden a kínai nyitáspolitikát és a kínai működőtőke-befektetéseket. A befektetéseket jellemzőik alapján két csoportba osztottam, a "hagyományos" és "új keletű" befektetések csoportjára, melyek közül az első a fejlődő, a második a fejlett országok esetén jellemző. "Hagyományos" befektetések alatt az energiahordozók megszerzéséért és a helyi infrastruktúra fejlesztéséért, míg az "új keletű" befektetések alatt a vállalatok nemzetközi versenyképességének megőrzéséért folytatott FDI befektetéseket értem. Ennek alapján az Afrikába és Latin-Amerikába, ezt követően pedig az USA-ba és az EU-ba áramló kínai működőtőke-befektetéseket és a hozzájuk kapcsolódó érdekeket vizsgáltam. Végezetül pedig kitértem a célországokat érő pozitív és negatív hatásokra.

Leírás
Kulcsszavak
működőtőke, Kína, FDI, működőtőke-elméletek
Forrás