Egy juhászati családi gazdaság elemzése családeltartó képesség szempontjából

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat három részből áll. Első részben a juhászat általános helyzetét tárja fel a világon, Európában és Magyarországon. Az elemzés központjában egy juhászattal foglalkozó családi gazdaság áll. A gazdaság egy éves gazdasági adatait dolgozza fel, és ezek alapján von le következtetéseket magáról a gazdaságról. Végül a család szükségleteit veti össze a gazdaság eredményeivel és a család más bevételeivel.

Leírás
Kulcsszavak
juhászat, családi gazdaság
Forrás